Dünyada ÜROLOJİ


Kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme ve cinsel işlev sistemleri ile ilgili bölüm olan Üroloji modern çağın her tür teknolojik gelişimini yakından takip edip, bir çoğunu da gerek teşhis, gerekse tedavide kullanarak tıp alanında gelişime önderlik etmiştir. Bu mentalite; uzay araştırmalarından vücut dışından şok dalgalarıyla böbrek taşlarının kırılması, mekatronik ve fiberoptik sanayiindeki gelişmelerle uzaktan kumanda ile robotik kapalı cerrahilere uzanan bir hayalin gerçekleşmesini sağlamıştır. Gelecekteki beklenti multidisipliner yaklaşımlarla organ ve fonksiyon koruyucu tedavilerle hastalıktan kurtulmanın yanısıra yaşam kalitesinin korunabilmesidir.

HABERLER


Yeni Mah., Şehit Mesut Birinci Cad. No:85 Samsun, Atakum 55010

0 532 243 5176

hızweb