BÖBREK KİSTİ

Böbreğin yapısında içinde sıvı bulunan çeşitli büyüklükte tek veya çok sayıda kitle olması halidir.

İki guruba ayrılır

1-Basit kist(tek veya birkaç kist vardır)

2-Polikistik böbrek(sayılamayacak kadar kist vardır)

  Böbrek kistleri böbreklerin yüzeyinde veya içinde oluşan içi sıvı ile dolu -çoğunlukla zararsız-keseciklerdir. Basit kist adını verdiğimiz bu yapılar erkeklerde kadınlardan daha sıktır. Bir mercimek değişken büyüklükte ve sayıda  olabilir. Böbrek kistleri her yaşta görülebilirse de yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Her yıl düzenli sağlık kontrolü yaptıranlar, ultrasonografide böbreklerinde “kist” görüldüğü söylenince “nerden çıktı bu?” diye korkar, kanser olabileceği korkusu ile endişe ederler. Hâlbuki elli yaşın üzerinde her iki kişiden birinin böbreğinde kist vardır.

Böbrek kisti nasıl oluşur ?

Basit böbrek kistlerinin neyden kaynaklandığı net değildir. Bir teoriye göre, böbrek yüzeyindeki tabakanın zayıflamasına bağlı olarak keseler (divertikül) oluşarak böbrek kistlerini meydana getirmektedir. Keseler daha sonra sıvı ile dolarak içinde kist geliştirir. 

Basit Böbrek kistleri:

Genellikle belirti vermezler. Kontrollerde tesadüfi olarak bulunurlar. Böbrek kistleri çok büyüyerek böbrek basısı yapıp idrar akımını engelleyebilir veya böbrek parankimini sıkıştırarak harab edebilir.

Hastalarda genel olarak belirti görülmezken zaman zaman yan ağrısı veya sırt ağrısı görülebilir. Kistler bazen kanayabilir, aynı zamanda hastalarda bulantı, kusma, mide – barsaklarla ilgili rahatsızlık belirtileri görülebilir(Yanma, ekşime, karı ağrısı, hazımsızlık, kabızlık vb). Kistler enfekte olursa  şiddetli yan ağrısı, halsizlik, bulantı , kusmaya yol açabilir.

Basit böbrek kistleri kanserleşmez, kistler çok büyüyerek ağrı ve bası semptomları yaparlar. Kistler ağrı ve bası semptomları yapmıyorsa cerrahi müdahaleye gerek duyulmaz. Kistler bası semptomları yaparsa cerrahi olarak kistin dekortikasyonu (Kist duvarının alınarak kistin boşaltılması) uygun olur. Kistler ultrasonografi altında kist sıvıları boşaltılıp, kist içi boşluğa alkol vb maddeler enjekte edilerek tekrarlaması engellenmeye çalışılmaktadır. Fakat günümüzde ideal yaklaşım laparaskopik kist eksizyonu işleminin uygulanmasıdır.

Böbrek kistlerinin bir kısmında kanserleşme riski vardır. Burada kistik sınıflandırılması önemlidir. Bu kist sınıflamasına Bosniak sınıflaması adı verilir.

Tip I : Kist duvarı keskin sınırlı, düzgün ve incedir. Kist içerisinde odacıklar yoktur. Kanserleşme riski yoktur.

Tip II : Kist içerisinde küçük odacıklar oluşturan septalar vardır . Kist duvarları ince, küçük küçük kalsifikasyonlar(kireçlenmeler) mevcuttur. Kanserleşme riski yoktur.

Tip III : Kisti içi yaygın kalsifikasyonlar veya kalın septalar vardır. Kanserleşme riski vardır. Tespit edildiğinde ameliyatla alınması gerekir.

Tip IV : Kist içi tümör(kanser?) varlığı söz konusudur. Cerrahi olarak çıkartılması gerekir.

Günümüzde radyolojik tetkiklerin kullanımın yaygınlaşması ve insanların belli aralıklarla tetkiklerini yaptırarak sağlık problemi varlığını araştırmaları böbrek kistlerinin daha sık tespit edilmesine yol açmıştır.

Özellikle son yıllarda check up programlarında böbrek ultrasonlarının daha çok yapılması böbrek tümörlerinin çok erken dönemlerde yakalanmasını sağlamıştır. Ameliyat edilen böbrek tümörlerinin büyük bölümü çok erken evrede olmaktadır. Erken dönemde ameliyat olan böbrek tümörlerinin tekrarlama ihtimalide çok çok az olmaktadır. Belli aralıklarla en azında 3 yıl aralıklarla böbrek ultrasonu yapılması böbrek hastalıklarının erken tanısı açısından çok iyi olacaktır

 Yeni Mah., Şehit Mesut Birinci Cad. No:85 Samsun, Atakum 55010

0 532 243 5176

hızweb